เราออกแบบโลโก้ที่โดดเด่นพร้อมกับ
สร้างความไว้วางใจที่แบรนด์ของคุณต้องการ

 • THE

  PROFESSIONAL

  playground

 • You Think Beautiful

  We Think Design

การออกแบบโลโก้ประเทศไทย

การออกแบบและการสร้างแบรนด์

การตัดสินใจสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณด้วยการออกแบบโลโก้กับ Kos เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะ...ภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณเป็นสิ่งสำคัญ

ทีมออกแบบโลโก้ของ Kos เข้าใจเรื่องนี้ดี

นักออกแบบโลโก้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ของเราทำงานร่วมกับคุณเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์องค์กร ส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ของคุณเพื่อแสดง 'บุคลิกภาพ' ที่คุณต้องการ นักออกแบบโลโก้
ของ Kos เก่งเรื่องนี้

การออกแบบโลโก้แบบมืออาชีพที่รวดเร็วและราคาไม่แพง

หาเหตุผลว่าทำไมเราถึงเป็นบริษัทออกแบบโลโก้และสร้างแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

โลโก้เป็นหัวใจหลักของอัตลักษณ์องค์กร

คือข้อเท็จจริงทางเทคนิค ‘ความประทับใจครั้งแรกสำคัญมาก’

การออกแบบโลโก้ตามความต้องการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงถึงตัวตนของธุรกิจคุณ เราออกแบบโลโก้ให้สวยงามตามความต้องการของคุณโดยอาศัยพื้นฐานการออกแบบและหลักการสร้างแบรนด์ที่ดี เรานำเสนอโลโก้ที่สมบูรณ์แบบและทางเลือกในการสร้างแบรนด์ที่มีเพียงบริษัทออกแบบโลโก้ระดับมืออาชีพในประเทศไทยเท่านั้นที่ทำได้  โลโก้ซึ่งได้รับสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง

ดูผลงานการออกแบบโลโก้ของเราให้รู้ว่าทำไมลูกค้าถึงรักเรา!

การออกแบบโลโก้อย่างมืออาชีพโดยทีม Kos

เราคือ: 'เอเจนซีออกแบบโลโก้มืออาชีพในกรุงเทพฯ ประเทศไทย'

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้

การสร้างโลโก้คุณภาพระดับโลกสำหรับธุรกิจและลูกค้าองค์กรคือสิ่งที่เราชำนาญ ทีมงาน
ออกแบบโลโก้ของ Kos เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโลโก้และการสร้างแบรนด์
องค์กรที่โดดเด่น

เราทำให้กระบวนการออกแบบโลโก้ทั้งหมดเป็นเรื่องราบรื่นง่ายดาย อะไรที่ทำให้นักออกแบบ
โลโก้ของ Kos โดดเด่นและแตกต่างจากการคู่แข่ง?
เคล็ดลับในการออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยมของ Kos คืออะไร?

คุณสมบัติหลัก 2 ข้อที่นักออกแบบโลโก้มืออาชีพต้องมี

 • มีทักษะการสื่อสารที่โดดเด่น
 • มีทักษะทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม

ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ตลอดเวลา

การพัฒนาโลโก้เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบโลโก้มาก
ประสบการณ์ของเรามีความคิดริเริ่มในการสร้างความประทับใจที่ยาวนาน เราเข้าใจการสร้าง
แบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์เป็นอย่างดี

ศาสตร์แห่งการออกแบบเว็บไซต์

เรากล่าวไว้ว่า ‘ความประทับใจครั้งแรกสำคัญมาก’ การศึกษาด้านพฤติกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเสริมคำกล่าวที่ว่านี้ การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าทึ่งว่าสมองใช้เวลาเพียง 1 ส่วน 20 วินาทีเท่านั้นในการตัดสินใจดูเว็บเพจ (หรือรูปภาพ) รวมทั้งประมวลความคิด
เห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ (หรือรูปภาพ)

การตัดสินเหล่านี้เกิดขึ้นเกือบทันทีที่ตามองเห็นข้อมูล

หมายเหตุ:

ข้อเท็จจริง: ความประทับใจแรกมีผลต่อเนื่องยาวนาน
ข้อเท็จจริง: KOS DESIGN สร้างสรรค์โลโก้ที่เป็นที่จดจำได้นาน

ทำไมเราถึงเป็นเอเจนซีออกแบบโลโก้มืออาชีพอันดับหนึ่งของประเทศไทย? เพราะเรา
ออกแบบโลโก้องค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากดูจากมุมมองด้านความสวยงามและด้าน
เทคนิคแล้วนับเป็นการออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุดที่คุณหาได้

การออกแบบโลโก้สำหรับธุรกิจและองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราคาไม่แพง และมี
ประสิทธิภาพได้รับการออกแบบอย่างสวยงามตามแนวทางที่ Kos ถนัดเท่านั้น

หลักการพื้นฐานโลโก้หลัก

หลักการพื้นฐานของ KOS ข้อ 1: - เรารับฟัง!

ทีมออกแบบโลโก้ของ Kos: เราใส่ใจรับฟังความคิด ความคาดหวังของลูกค้า ซึมซับแนวทาง
การออกแบบแรกและทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ของลูกค้า ทำความเข้าใจลูกค้าของเราผ่านการสื่อสารที่ดี ทำให้ลูกค้าทุกรายของเราได้รับโลโก้ที่ออกแบบอย่างยอดเยี่ยม...เสมอ!

การรับฟัง: เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยม หลักการพื้นฐานข้อ 1 ในกระบวนการออกแบบโลโก้ของ Kos

เรารับฟังคุณ!

หลักการพื้นฐานของ KOS ข้อ 2: - จ้างผู้เชี่ยวชาญเสมอ!

เราจ้างผู้เชี่ยวชาญ: การออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยมต้องการ 'ความเป็นศิลปิน' ของพวกเขาที่สามารถใช้เทคนิคขั้นสูงรวมกับมุมมองสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองในการรังสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด ทีมออกแบบโลโก้มากความสามารถของเราให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกชิ้น 'ช่างฝีมือ' ของ Kos ออกแบบโลโก้ทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ที่สุด...เสมอ!

เพื่อให้ได้ไอเดียในการออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุด “คุณต้องให้สิ่งที่ดีที่สุด!” เรารับฟัง! เราจ้างนักออกแบบที่ดีที่สุด! นักออกแบบโลโก้ที่ Kos ออกแบบโลโก้ที่ดีเยี่ยม...เสมอ!

ประเด็นสำคัญที่ควรจดจำ:

- คุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้างความประทับใจด้วยอัตลักษณ์องค์กรให้กับลูกค้าของคุณ
- ภาพลักษณ์ของบริษัทมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
- มุมมองที่เชื่อมโยงและผูกพันกับแบรนด์ในแง่ดีจะทำให้เกิดการยึดถือในความสัมพันธ์ด้านดีเหล่านี้ในระยะยาว
- อัตลักษณ์ที่รับรู้ในเชิงบวกและการสร้างแบรนด์นำไปสู่การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นภักดีจากลูกค้า
- ภาพลักษณ์ของบริษัท โลโก้ และการสร้างแบรนด์เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านการออกแบบที่ชัดเจนและมีทัศนคติเชิงบวก

 

ข้อเท็จจริง: ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญมาก!

เราเข้าใจข้อเท็จจริงนี้และเทคนิคในการออกแบบโลโก้อื่น ๆ เป็นอย่างดี

KOS 1-2-3

 • เลือกแพ็กเกจออกแบบโลโก้ของ KOS วันนี้!
 • แชทโดยตรงกับหนึ่งในนักออกแบบโลโก้ของเราทางโลโก้แชทไดเร็ก
 • ติดต่อทีมออกแบบโลโก้ของ KOS ทันทีที่โทร: +66 2713 8625

ทีมออกแบบโลโก้ KOS กรุงเทพฯ ประเทศไทย
"บริการเด็ด ราคาดี การออกแบบโลโก้ที่โดดเด่น"

สรุป;

งานของเราในฐานะบริษัทออกแบบเว็บไซต์และออกแบบกราฟิกมืออาชีพคือสร้างโลโก้ให้เป็นที่จดจำของผู้ที่พบเห็นตามที่คุณต้องการ โลโก้ของคุณควรสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และความชื่นชมต่อบริษัทของคุณ รวมทั้งสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เราเข้าใจและรับฟังความต้องการของคุณเสมอ

วิธีสร้างความประทับใจให้ยาวนาน

นักวิจัยเชื่อว่าความประทับใจครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่คงอยู่ยาวนาน เพราะสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกกันว่า 'กระบวนการคิดเชิงเทิดทูน (Halo Effect)'

หากคนเชื่อว่าเว็บไซต์ของคุณดูดี คุณภาพในเชิงบวกนี้จะกระจายไปยังพื้นที่อื่น เช่น เนื้อหา
ของเว็บไซต์

คนเรามักต้องการเป็นฝ่ายถูก พวกเขาจะยังคงใช้เว็บไซต์ที่สร้างความประทับใจแรกได้ดี เพื่อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งแรกของพวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

"เว้นแต่จะให้ความประทับใจแรกที่ดี ผู้เข้าชมจะออกจากเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะรู้ว่าคุณอาจ
มีข้อเสนอที่ดีกว่าคู่แข่ง"

กล่าวโดย:  ดร.กิทท์ ลินด์การ์ด (Dr. Gitte Lindgaard)
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน (HOTLab) )

ปรัชญาการออกแบบโลโก้ของ KOS

ปรัชญาการออกแบบโลโก้ของเราคือพร้อมมอบความพอใจให้ลูกค้าเต็ม 100% เสมอ

เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเราทุกคน เรานำเสนอทางเลือกในการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูง และการออกแบบโลโก้ตามความต้องการ รวมทั้งสตูดิโอออกแบบกราฟิกโดยเฉพาะสำหรับบริษัททั่วโลก เราพยายามเสนอบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเราทุกคนตลอดเวลา รับประกันด้วยอาณาจักรแห่งการบริการ หรือ KOS ของเรา

 

 

กระบวนการออกแบบโลโก้ของ KOS

เราทำให้กระบวนการออกแบบโลโก้ทั้งหมดเป็นเรื่องราบรื่นง่ายดาย

ด้วยการใช้วิธี ‘KOS – KISS’
K - Keep
O - Orders
S - Simple

K - Keep
I - Initial
S - Styles/Samples/Sketches
S - Simple

"การออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุดบางชิ้นที่ยังคงสวยอยู่แม้จะออกแบบมานานแล้ว ล้วนได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของความเรียบง่าย เราพยายามออกแบบให้เรียบง่ายและดูดี"

Logos & Branding

OTHER PROJECTS YOU MAY LIKE

View all
Logos & Branding

Udon Thani International School

Unifying the past and the present to guarantee the future.

see casestudy

Mercordi

KOS and Mercordi have something in common. We believe in powerful solutions that form emotional connections with clients.

see casestudy

Courtflex 2

see casestudy

FinSimo 2

FinSimo is a personal financial planning app.

see casestudy