เราออกแบบโลโก้ที่โดดเด่นพร้อมกับ
สร้างความไว้วางใจที่แบรนด์ของคุณต้องการ

 • THE

  PROFESSIONAL

  playground

 • You Think Beautiful

  We Think Design

การออกแบบโลโก้ประเทศไทย

การออกแบบและการสร้างแบรนด์

การตัดสินใจสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณด้วยการออกแบบโลโก้กับ Kos เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะ...ภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณเป็นสิ่งสำคัญ

ทีมออกแบบโลโก้ของ Kos เข้าใจเรื่องนี้ดี

นักออกแบบโลโก้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ของเราทำงานร่วมกับคุณเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์องค์กร ส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ของคุณเพื่อแสดง 'บุคลิกภาพ' ที่คุณต้องการ นักออกแบบโลโก้
ของ Kos เก่งเรื่องนี้

การออกแบบโลโก้แบบมืออาชีพที่รวดเร็วและราคาไม่แพง

หาเหตุผลว่าทำไมเราถึงเป็นบริษัทออกแบบโลโก้และสร้างแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย

โลโก้เป็นหัวใจหลักของอัตลักษณ์องค์กร

คือข้อเท็จจริงทางเทคนิค ‘ความประทับใจครั้งแรกสำคัญมาก’

การออกแบบโลโก้ตามความต้องการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงถึงตัวตนของธุรกิจคุณ เราออกแบบโลโก้ให้สวยงามตามความต้องการของคุณโดยอาศัยพื้นฐานการออกแบบและหลักการสร้างแบรนด์ที่ดี เรานำเสนอโลโก้ที่สมบูรณ์แบบและทางเลือกในการสร้างแบรนด์ที่มีเพียงบริษัทออกแบบโลโก้ระดับมืออาชีพในประเทศไทยเท่านั้นที่ทำได้  โลโก้ซึ่งได้รับสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง

ดูผลงานการออกแบบโลโก้ของเราให้รู้ว่าทำไมลูกค้าถึงรักเรา!

การออกแบบโลโก้อย่างมืออาชีพโดยทีม Kos

เราคือ: 'เอเจนซีออกแบบโลโก้มืออาชีพในกรุงเทพฯ ประเทศไทย'

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโลโก้

การสร้างโลโก้คุณภาพระดับโลกสำหรับธุรกิจและลูกค้าองค์กรคือสิ่งที่เราชำนาญ ทีมงาน
ออกแบบโลโก้ของ Kos เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโลโก้และการสร้างแบรนด์
องค์กรที่โดดเด่น

เราทำให้กระบวนการออกแบบโลโก้ทั้งหมดเป็นเรื่องราบรื่นง่ายดาย อะไรที่ทำให้นักออกแบบ
โลโก้ของ Kos โดดเด่นและแตกต่างจากการคู่แข่ง?
เคล็ดลับในการออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยมของ Kos คืออะไร?

คุณสมบัติหลัก 2 ข้อที่นักออกแบบโลโก้มืออาชีพต้องมี

 • มีทักษะการสื่อสารที่โดดเด่น
 • มีทักษะทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม

ธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ตลอดเวลา

การพัฒนาโลโก้เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบโลโก้มาก
ประสบการณ์ของเรามีความคิดริเริ่มในการสร้างความประทับใจที่ยาวนาน เราเข้าใจการสร้าง
แบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์เป็นอย่างดี

ศาสตร์แห่งการออกแบบเว็บไซต์

เรากล่าวไว้ว่า ‘ความประทับใจครั้งแรกสำคัญมาก’ การศึกษาด้านพฤติกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเสริมคำกล่าวที่ว่านี้ การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นข้อมูลที่น่าทึ่งว่าสมองใช้เวลาเพียง 1 ส่วน 20 วินาทีเท่านั้นในการตัดสินใจดูเว็บเพจ (หรือรูปภาพ) รวมทั้งประมวลความคิด
เห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ (หรือรูปภาพ)

การตัดสินเหล่านี้เกิดขึ้นเกือบทันทีที่ตามองเห็นข้อมูล

หมายเหตุ:

ข้อเท็จจริง: ความประทับใจแรกมีผลต่อเนื่องยาวนาน
ข้อเท็จจริง: KOS DESIGN สร้างสรรค์โลโก้ที่เป็นที่จดจำได้นาน

ทำไมเราถึงเป็นเอเจนซีออกแบบโลโก้มืออาชีพอันดับหนึ่งของประเทศไทย? เพราะเรา
ออกแบบโลโก้องค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากดูจากมุมมองด้านความสวยงามและด้าน
เทคนิคแล้วนับเป็นการออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุดที่คุณหาได้

การออกแบบโลโก้สำหรับธุรกิจและองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราคาไม่แพง และมี
ประสิทธิภาพได้รับการออกแบบอย่างสวยงามตามแนวทางที่ Kos ถนัดเท่านั้น

หลักการพื้นฐานโลโก้หลัก

หลักการพื้นฐานของ KOS ข้อ 1: - เรารับฟัง!

ทีมออกแบบโลโก้ของ Kos: เราใส่ใจรับฟังความคิด ความคาดหวังของลูกค้า ซึมซับแนวทาง
การออกแบบแรกและทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ของลูกค้า ทำความเข้าใจลูกค้าของเราผ่านการสื่อสารที่ดี ทำให้ลูกค้าทุกรายของเราได้รับโลโก้ที่ออกแบบอย่างยอดเยี่ยม...เสมอ!

การรับฟัง: เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยม หลักการพื้นฐานข้อ 1 ในกระบวนการออกแบบโลโก้ของ Kos

เรารับฟังคุณ!

หลักการพื้นฐานของ KOS ข้อ 2: - จ้างผู้เชี่ยวชาญเสมอ!

เราจ้างผู้เชี่ยวชาญ: การออกแบบโลโก้ที่ยอดเยี่ยมต้องการ 'ความเป็นศิลปิน' ของพวกเขาที่สามารถใช้เทคนิคขั้นสูงรวมกับมุมมองสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองในการรังสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด ทีมออกแบบโลโก้มากความสามารถของเราให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกชิ้น 'ช่างฝีมือ' ของ Kos ออกแบบโลโก้ทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ที่สุด...เสมอ!

เพื่อให้ได้ไอเดียในการออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุด “คุณต้องให้สิ่งที่ดีที่สุด!” เรารับฟัง! เราจ้างนักออกแบบที่ดีที่สุด! นักออกแบบโลโก้ที่ Kos ออกแบบโลโก้ที่ดีเยี่ยม...เสมอ!

ประเด็นสำคัญที่ควรจดจำ:

- คุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้างความประทับใจด้วยอัตลักษณ์องค์กรให้กับลูกค้าของคุณ
- ภาพลักษณ์ของบริษัทมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
- มุมมองที่เชื่อมโยงและผูกพันกับแบรนด์ในแง่ดีจะทำให้เกิดการยึดถือในความสัมพันธ์ด้านดีเหล่านี้ในระยะยาว
- อัตลักษณ์ที่รับรู้ในเชิงบวกและการสร้างแบรนด์นำไปสู่การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นภักดีจากลูกค้า
- ภาพลักษณ์ของบริษัท โลโก้ และการสร้างแบรนด์เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านการออกแบบที่ชัดเจนและมีทัศนคติเชิงบวก

 

ข้อเท็จจริง: ภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญมาก!

เราเข้าใจข้อเท็จจริงนี้และเทคนิคในการออกแบบโลโก้อื่น ๆ เป็นอย่างดี

KOS 1-2-3

 • เลือกแพ็กเกจออกแบบโลโก้ของ KOS วันนี้!
 • แชทโดยตรงกับหนึ่งในนักออกแบบโลโก้ของเราทางโลโก้แชทไดเร็ก
 • ติดต่อทีมออกแบบโลโก้ของ KOS ทันทีที่โทร: +66 2713 8625

ทีมออกแบบโลโก้ KOS กรุงเทพฯ ประเทศไทย
"บริการเด็ด ราคาดี การออกแบบโลโก้ที่โดดเด่น"

สรุป;

งานของเราในฐานะบริษัทออกแบบเว็บไซต์และออกแบบกราฟิกมืออาชีพคือสร้างโลโก้ให้เป็นที่จดจำของผู้ที่พบเห็นตามที่คุณต้องการ โลโก้ของคุณควรสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และความชื่นชมต่อบริษัทของคุณ รวมทั้งสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เราเข้าใจและรับฟังความต้องการของคุณเสมอ

วิธีสร้างความประทับใจให้ยาวนาน

นักวิจัยเชื่อว่าความประทับใจครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่คงอยู่ยาวนาน เพราะสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกกันว่า 'กระบวนการคิดเชิงเทิดทูน (Halo Effect)'

หากคนเชื่อว่าเว็บไซต์ของคุณดูดี คุณภาพในเชิงบวกนี้จะกระจายไปยังพื้นที่อื่น เช่น เนื้อหา
ของเว็บไซต์

คนเรามักต้องการเป็นฝ่ายถูก พวกเขาจะยังคงใช้เว็บไซต์ที่สร้างความประทับใจแรกได้ดี เพื่อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งแรกของพวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

"เว้นแต่จะให้ความประทับใจแรกที่ดี ผู้เข้าชมจะออกจากเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะรู้ว่าคุณอาจ
มีข้อเสนอที่ดีกว่าคู่แข่ง"

กล่าวโดย:  ดร.กิทท์ ลินด์การ์ด (Dr. Gitte Lindgaard)
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน (HOTLab) )

ปรัชญาการออกแบบโลโก้ของ KOS

ปรัชญาการออกแบบโลโก้ของเราคือพร้อมมอบความพอใจให้ลูกค้าเต็ม 100% เสมอ

เรามุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเราทุกคน เรานำเสนอทางเลือกในการสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูง และการออกแบบโลโก้ตามความต้องการ รวมทั้งสตูดิโอออกแบบกราฟิกโดยเฉพาะสำหรับบริษัททั่วโลก เราพยายามเสนอบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเราทุกคนตลอดเวลา รับประกันด้วยอาณาจักรแห่งการบริการ หรือ KOS ของเรา

 

 

กระบวนการออกแบบโลโก้ของ KOS

เราทำให้กระบวนการออกแบบโลโก้ทั้งหมดเป็นเรื่องราบรื่นง่ายดาย

ด้วยการใช้วิธี ‘KOS – KISS’
K - Keep
O - Orders
S - Simple

K - Keep
I - Initial
S - Styles/Samples/Sketches
S - Simple

"การออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุดบางชิ้นที่ยังคงสวยอยู่แม้จะออกแบบมานานแล้ว ล้วนได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของความเรียบง่าย เราพยายามออกแบบให้เรียบง่ายและดูดี"

Logos & Branding

OTHER PROJECTS YOU MAY LIKE

View all
Logos & Branding

Khronos

Long term branding for a firm with long term goals.

see casestudy

Zahira 2

Zahira's branding is a work of art that connects the client to the company, just as their jewellery do.

see casestudy

STEG 2

see casestudy

Chaisiri

see casestudy