KOS Design - Smileyhound

Smileyhound

Project

Commencement - December 2019
Project completion - April 2020

Deliverables

UX/UI Web design, Shopify Plus Web Development, CRM Integration, Loyalty Program, Consultancy

KOS Design - Smileyhound

Web Design & Development

Smileyhound

KOS Design - Smileyhound
KOS Design สร้างร้านค้าออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้เองอย่างเต็มที่ขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับลูกค้าของ SMILEYHOUND และแจ้งการขายสินค้าโดยทันที เราเน้นไปที่เสื้อผ้าผู้ชายที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันในฐานะแบรนด์ย่อยของผลงานจาก Greyhound

บุคลิกของแบรนด์นั้นค่อนข้างมีวัยที่อ่อนกว่าและมีความสนุกสนานมากขึ้นซึ่งสะท้อนผ่านการรักษาความสมดุลของประสบการณ์การใช้งาน ความสอดคล้องของแบรนด์ การตอบสนองบนมือถือ และหน้า UX ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานจริง
KOS Design - Smileyhound

Web Design & Development

OTHER PROJECTS YOU MAY LIKE

View all
Web Design & Development

Asia Rents

see casestudy

MCC

An exceptional case study with full scope of service rollout - branding, website, photography

see casestudy

Courtflex

see casestudy

Aleenta

see casestudy